Status
Vennligst vent mens Ferjedatabanken jobber.Illustration indicating application working

Om Ferjedatabanken

I Norge er ferjedriften av en betydelig størrelse og ferjestatistikken gir viktig informasjon om trafikken på ferjene. Ferjestatistikken brukes i Statens vegvesen og fylkeskommunenes ferjeforvaltning. Statistikken gir detaljerte opplysninger om biltrafikken på vegnettet og benyttes også i andre sammenhenger som f.eks. prosjektplanlegging og trafikkanalyser. Eksterne brukere av ferjestatistikken er bl.a. planleggere, forskere, konsulenter, og andre offentlige etater og institusjoner.

Datakvalitet

Ferjedatabanken inneholder trafikkstatistikk for samtlige riksvegferjesamband og for de fleste fylkesvegsambandene.

Statistikken som framkommer i rapporter og analyser er hentet fra ferjeselskapenes billetteringsutstyr. Leveransehyppighet og kvaliteten/oppløsningen på leverte trafikkdata fra ferjeselskapene kan variere noe og vil derfor påvirke nøyaktigheten i rapportene.

Kvaliteten på ferjeselskapenes innrapporterte trafikkdata er i all hovedsak tilfredsstillende. Enkelte feil og mangler kan imidlertid forekomme. Når det gjelder selskaper som har innført elektronisk billettering knytter feilen seg hovedsakelig til systemfeil eller registreringsproblemer. For selskaper som registrerer passasjerer og kjøretøy manuelt, kan feil oppstå som følge av unøyaktigheter i registreringen. Statistikktallene som presenteres for gjenstående biler kan være noe upresise.

Ferjedatabanken inneholder trafikkdata fra og med 2007. For eldre data vises til ferjestatistikk publisert på vegvesen.no.

Fagregisteret inneholder data om ferjesamband og -strekninger. Registeret oppdateres av Statens vegvesen.

Dersom det avdekkes feil eller mangler i trafikkstatistikken eller registerdata ber vi om at det gis tilbakemelding per e-post: ferjedata@vegvesen.no.