Status
Vennligst vent mens Ferjedatabanken jobber.Illustration indicating application working

Analyser trafikkdata

Det kan utføres en rekke analyser med grunnlag i innrapporterte trafikkdata.
Velg analysetype og klikk 'Velg' for å angi analyseparametere og utføre analysen.

  • Turfordeling
  • Månedsrapport

Information
Turfordelingen angir antall turer der det ble transportert et visst antall enheter av en gitt tellegruppe. Det vises antall turer både under og over den valgte grenseverdien, i tillegg til gjennomsnittlig antall per tur.
Attention!VIKTIG!
Statistikken som framkommer i rapporter og analyser er hentet fra ferjeselskapenes billetteringsutstyr. Leveransehyppighet og kvaliteten/oppløsningen på leverte trafikkdata fra ferjeselskapene kan variere noe og vil derfor påvirke nøyaktigheten i rapportene.

Kvaliteten på ferjeselskapenes innrapporterte trafikkdata er i all hovedsak tilfredsstillende. Enkelte feil og mangler kan imidlertid forekomme. Når det gjelder selskaper som har innført elektronisk billettering knytter feilen seg hovedsakelig til systemfeil eller registreringsproblemer. For selskaper som registrerer passasjerer og kjøretøy manuelt, kan feil oppstå som følge av unøyaktigheter i registreringen. Statistikktallene som presenteres for gjenstående biler kan være noe upresise.