Status
Vennligst vent mens Ferjedatabanken jobber.Illustration indicating application working

Lag rapport

Det kan produseres en rekke rapporter med grunnlag i innrapporterte trafikkdata.
Velg rapporttype og klikk 'Start veiviser' for å spesifisere rapportparametere.

  • Trafikkindeks
  • Begrenset trafikkindeks
  • Trafikkverdier
  • Variasjonskurver
  • Produksjon
  • Sonefordeling
  • Sambandsregister
InformationTrafikkindeksen angir prosentvis økning (positiv indeks) eller nedgang (negativ indeks) i trafikkmengde for et år (beregningsår) i forhold til et annet (basisår). De to årene trenger ikke være etterfølgende år.
Attention!
VIKTIG!
Statistikken som framkommer i rapporter og analyser er hentet fra ferjeselskapenes billetteringsutstyr. Leveransehyppighet og kvaliteten/oppløsningen på leverte trafikkdata fra ferjeselskapene kan variere noe og vil derfor påvirke nøyaktigheten i rapportene.

Kvaliteten på ferjeselskapenes innrapporterte trafikkdata er i all hovedsak tilfredsstillende. Enkelte feil og mangler kan imidlertid forekomme. Når det gjelder selskaper som har innført elektronisk billettering knytter feilen seg hovedsakelig til systemfeil eller registreringsproblemer. For selskaper som registrerer passasjerer og kjøretøy manuelt, kan feil oppstå som følge av unøyaktigheter i registreringen. Statistikktallene som presenteres for gjenstående biler kan være noe upresise.