Status
Vennligst vent mens Ferjedatabanken jobber.Illustration indicating application working

Innlogging

Denne delen av Ferjedatabanken er for registrering og redigering av trafikkstatistikk. Den er åpen for ferjeselskaper som skal laste opp statistikk for sine samband og for Statens vegvesens forvaltere av Ferjedatabanken.

Ta kontakt på e-post ferjedata@vegvesen.no ved spørsmål om innlogging og registrering av trafikkstatistikk.
Illustration of key